Internationella leveransvillkor - Incoterms

Att använda rätt leveransvillkor är grundläggande för hur affärens resultat i slutändan kommer att bli. För att kunna välja lämpligt leveransvillkor måste man behärska Incoterms 2020® och känna till skillnaderna.
Villkoren reglerar bland annat fördelning av risker och kostnader mellan säljare och köpare, vem som ska sköta kontakterna med transportör, försäkringsbolag samt tullmyndigheter i Sverige och utlandet. Att vara påläst och veta vad varje leveransvillkor innebär ger dig kontroll och hela affären effektiviseras. Risken för juridiska och ekonomiska missförstånd minskar väsentligt när parterna är överens och hänvisar till dessa regler.

Om utbildningen

För frågor och mer information

Kontakta någon av våra ansvariga så hjälper de dig med frågor och anmälan.

Therese Kratz