Så går vi från fina ord till handlingsplan

Vid en gemensam träff tog ett fyrtiotal av Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag och offentliga organisationer fram en handlingsplan för att tillsammans kunna få från ord till handling för att lösa kompetensförsörjningsutmaningen i Dalarna och Gävleborg. Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande för företagen, för regionen, för samhällsekonomin och inte minst för den enskilda individen. Många företag, framför allt inom […]