I fokus

Så går vi från fina ord till handlingsplan

Vid en gemensam träff tog ett fyrtiotal av Mellansvenska Handelskammarens medlemsföretag och offentliga organisationer fram en handlingsplan för att tillsammans kunna få från ord till handling för att lösa kompetensförsörjningsutmaningen i Dalarna och Gävleborg.

Kompetensförsörjningsfrågan är avgörande för företagen, för regionen, för samhällsekonomin och inte minst för den enskilda individen. Många företag, framför allt inom industrin, skriker efter arbetskraft, vilket är en stor utmaning de kommande åren.

Tillsammans med medlemsföretagen i Mellansvenska Handelskammaren driver vi frågan om kompetensförsörjning i Gävleborg och Dalarna. Samtidigt är det en omfattande fråga som måste ske i samverkan mellan näringslivet och andra aktörer som beslutsfattare, skolor och läroverk.

I oktober samlades ett 40-tal av medlemsföretagen och andra aktörer till en konstruktiv workshop på temat ”Så går vi från fina ord till handling”. Ambitionen var att få konkreta förslag på hur Dalarna och Gävleborg får fler yrkesutbildade, hur vi stärker konkurrenskraften genom mångfald & inkludering samt hur vi skapar starka arbetsgivarvarumärken & en attraktiv arbetsmarknadsregion.

Workshopen resulterade i några faktiska lösningar som skulle kunna appliceras här och nu.

Läs förslagen här (PDF)

För mig är det tydligt att det finns många bra initiativ som måste förstärkas och samordnas för att ge effekt. Det är så givande att se den magi som uppstår när vi tar oss tid att samlas och lösningsorienterat diskutera en av vår tids stora utmaningar”, säger Kristina Snitt, VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Följande företag och organisationer har varit samarbetspartners i projektet: Sandvik, Billerud, IUC Dalarna, Alleima, Swedbank, Gävle kommun, Ikea, Mora kommun, Stora Enso, Falu kommun, Leksands Sparbank, Kraton, Stål Engineering, Folkuniversitetet, Orbaden, Holmen, SSAB, Sandvikens kommun