I fokus

Hej då Almedalen

Nu lämnar vi Gotland och Almedalsveckan efter tre intensiva dagar fyllda med seminarium, rundabordssamtal och paneler. Under dessa dagar har vi lyft de frågor och fokusområden som är viktiga för våra medlemsföretag i Gävleborg och Dalarna.

Marie Barrling, hållbarhets och kommunikationschef deltog på Jernkontorets seminarium om hur stålindustrins omställning påverkar konkurrenskraften i Sverige. 
Där fick vi tillfälle att lyfta betydelsen av stålindustrin i Mellansverige, vad de gör och vilka förutsättningar som krävs.

Vår näringspolitiske chef Roza Güclü Hedin modererade Hitachis Energys stora infrastruktur-seminarium med företag som SSAB, Green Cargo och Trafikverket i panelen.

Dessutom deltog Roza i ett rundabordssamtal om hur vi ska lyckas attrahera kompetens inom energibranschen och vilket ledarskap som krävs. 

VD Stina Snitt var med i Inframs seminarium om infrastrukturens betydelse för vår region. 

Värdefulla dagar där vi haft möjlighet att nätverka och föra intressanta samtal med relevanta personer och makthavare.