Hej då Almedalen

Nu lämnar vi Gotland och Almedalsveckan efter tre intensiva dagar fyllda med seminarium, rundabordssamtal och paneler. Under dessa dagar har vi lyft de frågor och fokusområden som är viktiga för våra medlemsföretag i Gävleborg och Dalarna. Marie Barrling, hållbarhets och kommunikationschef deltog på Jernkontorets seminarium om hur stålindustrins omställning påverkar konkurrenskraften i Sverige. Där fick vi […]