I fokus

Årsmöte

Ett säkert sommartecken är att det hålls årsmöte på Mellansvenska Handelskammaren. Representanter för medlemsföretagen bjuds in för att få en översikt av verksamhetens utveckling under det gångna året.

På årets möte fick vi tillfälle att berätta om hur vi stärkt vårt opinionsarbete genom debattartiklar, rapporter, ett nystartat logistiknätverk och ett återuppstartat transportråd samt våra aktiviteter och program som så tydligt kopplar till våra fokusområden. 

I år väljs 20 nya ledamöter in i vårt fullmäktige.

Vi passade på att ställa några frågor till tre av de nyinvalda om varför de tackade ja till uppdraget:

Ulrika Molander, Green Iron
Invald i fullmäktige

Green Iron vill vara med och påverka, och som nya i regionen är det viktigt för oss att nätverka och skapa kontakter. Dessutom anser jag att Mellansvenska Handelskammaren driver viktiga och relevanta frågor. Jag har arbetat med andra handelskammare tidigare, men den här är den bästa. Det är en aktiv kammare som anordnar många värdefulla aktiviteter för sina medlemmar.

Kent Blom, Arctic Paper
Invald i fullmäktige

Sveriges Handelskammare gör ett viktigt arbete, men jag anser att engagemanget hos Mellansvenska Handelskammaren verkligen sticker ut. Det finns ett starkt driv i deras arbete, och jag ser gärna att det fortsätter.

Pernilla Wigren, Ludvikahem
Invald som ny styrelseledamot

Jag tycker att Ludvika har hållit lite låg profil, varit lite bortglömda, och det vill jag vara med och förändra. Det är uppenbart att vi har ett stort behov av att tillsammans driva viktiga frågor för vår region. Dessutom tycker jag att Stina har gjort ett fantastiskt jobb och vitaliserat kammaren, det finns en stor kraft att göra mycket mer och den resan vill jag vara med på.