Årsmöte

Ett säkert sommartecken är att det hålls årsmöte på Mellansvenska Handelskammaren. Representanter för medlemsföretagen bjuds in för att få en översikt av verksamhetens utveckling under det gångna året. På årets möte fick vi tillfälle att berätta om hur vi stärkt vårt opinionsarbete genom debattartiklar, rapporter, ett nystartat logistiknätverk och ett återuppstartat transportråd samt våra aktiviteter […]