Exportnätverket | 20 februari

Tema: Riskhantering och hållbarhetsrapportering kopplat till Exportaffären

Del 1 – Riskhantering

Hur arbetar vi med riskhantering kopplat till export och import när det kommer till betalningar och valutor. Vilka andra risker ser vi framåt som vi behöver vara observanta på?

Vi gästas av Susanne Hammer och Adam Karlsson, seniora rådgivare inom Trade Finance respektive FX på Nordea.

Del 2 – Hållbarhetsrapportering kopplat till Export

Kraven på företags hållbarhetsrapportering ökar i takt med nya regelverk. SEK:s uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder finansiera svenska exportföretag, deras underleverantörer och utländska kunder. SEK finansierar även omställningsprojekt både i Sverige och globalt. Visionen är en hållbar värld genom svensk export. Kopplat till hållbarhet och export, vad är de viktigaste hållbarhetsfrågorna för SEK att fokusera på och hur är det kopplat till svenska exporterande bolags prioriterade hållbarhetsfrågor? Samverkan är en viktig nyckel framåt – hur kan vi gemensamt ta tillvara på möjligheter och hantera utmaningar som omställningen till en mer hållbar värld innebär.

Vi gästas av Monica Edblad, Senior hållbarhetsspecialist, Svensk Exportkredit

 

Observera att anmälan gäller för deltagande i nätverket.
Här kan du läsa mer om Exportnätverket >>

Information

Datum: 2024-02-20
Plats: Digitalt
Starttid: 13:00
Sluttid: 15:00