Exportnätverket | 26 april

Välkommen på digitalt Exportnätverksträff 26 april kl 13:00-15:00 då vi på temat “Krig, konflikter och kaos” tar upp hur vi hanterar oroligheter i våra exportmarknader.

Vi kommer att fokusera på:

· Betalnings- och valutarisker – hur minimerar vi dem?
· Hantering av ökade kostnader i pågående avtal och kundrelationer.

Träffen är indelad i två delar:

Del 1
Gunilla Cederberg, Trade Finance Adviser och Karolin Lindholm, valutariskrådgivare, båda från Nordea pratar kring:
· Vad är viktigast för att minimera valutarisker framåt?
· Vilka betalningsrisker har blivit än mer relevanta i och med kriget och hur bör ni agera?

Del 2:
En panel bestående av utvalda företag, en kommunikationsexpert och en jurist som diskuterar:

· Hur hanterar man oförutsedda kostnadsökningar?
· Vad gäller om man har pågående avtal där man behöver justera priset?
· När får man hävda force majeure?
· Hur kommunicerar vi prisökningar med våra kunder?

Är ditt företag ännu inte medlem i Exportnätverket, läs mer här.

Vid frågor kontakta [email protected].

Information

Datum: 2022-04-26
Plats: Digitalt Teamsmöte
Starttid: 13:00
Sluttid: 15:00