EXPORTDOKUMENT

Exportdokument för internationell handel

Vi hjälper dig att visera ursprungs­certifikat, fakturor, prislistor, import­certifikat och liknande handlingar som krävs för handel med utlandet. Olika länder ställer olika krav på och kraven ändras kontinuerligt, så hör av dig till oss om du känner dig osäker. Beställ minst 25 blanketter från oss på [email protected]

Ursprungscertifikat / essCert

Ursprungscertifikatet (Certificate of Origin) är ett bevis som styrker dina varors ursprung och ska utfärdas i exportlandet. Ursprungscertifikat kan begäras i kommersiellt syfte eller om den utländska tullen vill se ett formellt intyg på varornas ursprung. Detta på grund av handelspolitiska eller statistiska skäl. Använd gärna vårt beställningsunderlag/försättsblad när du skickar in dokument för att vara extra tydlig. Använd elektronisk certifiering via essCert för att hantera exportdokument. Ansökan sker online och dokumentet certifieras elektroniskt av oss. Du kan sedan själv skriva ut dokumenten på vitt papper.

EUR.1

Vid export kan varan vara helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en så kallad ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med ett varucertifikat EUR.1, eller fakturadeklaration. Ett sådant dokument upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara. Frihandelsguiden hjälper dig att ta reda på om din vara uppfyller kraven för att räkas som ursprungsvara.

Varucertifikat, A.TR

Det finns ett tullunionsavtal med Turkiet som omfattar alla varor utom kol-, stål- och jordbruksprodukter som kräver EUR.1. Avtalet innebär att varor som är tillverkade i EU eller införtullade här kan importeras tullfritt till Turkiet. När du skickar varor till Turkiet som omfattas av detta avtal kräver mottagaren ett A.TR.-certifikat som bevis på att varorna har så kallad gemenskapsstatus, vilket innebär att mottagaren inte behöver betala några tullavgifter. I Sverige är det Tullverket som legaliserar A.TR.-certifikaten.

ATA-carnet

Handelskammarens ATA-carnet är en förenklad tullhandling. Det fungerar som ett varupass vid temporär införsel av varor i ett land utanför EU. Dokumentet gör det möjligt att tull- och momsfritt medföra utställningsmaterial, varuprover och yrkesutrustning till ett stort antal länder världen över. En förutsättning för att du ska kunna använda en ATA-carnet är att allt gods återinförs till Sverige i oförändrat skick. Handläggningen hos Mellansvenska Handelskammaren av ATA-carnet är tre hela arbetsdagar. Vid snabbare handläggning tillkommer högre avgift.

Import av strategiskt gods

Vissa länder kräver ett International Import Certificate (IC) innan export beviljas. En del av dessa länder kräver även ett leveransbekräftelsecertifikat (Delivery Verification Certificate) som styrker att varorna verkligen levererats till avsett destinationsland, ett så kallat DVC. Med International Import Certificate (IC) förbinder sig importören att importera varor till Sverige och med DVC (Delivery Verification Certificate) intygas att varorna verkligen anlänt hit.

Verkar det krångligt? Vi hjälper dig gärna - kontakta oss på 026-66 20 80 eller [email protected].

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund