HIGH POTENTIAL

UTBILDNING PÅ TÄLLBERGSGÅRDEN HANDELSKAMMAREN

High Potential

Det yttersta målet med allt som Mellansvenska Handelskammaren gör är att vara med och bidra till tillväxt och att stärka företagens konkurrenskraft i vår region - Gästrikland, Hälsingland och Dalarna.

En nyckelfaktor för att en verksamhet ska växa och driva utvecklingen är ett tydligt ledarskap. Det i kombination med att ständigt arbeta med affärsutveckling driver våra bolag framåt. Hur förstår vi våra kunders kunder? Hur blir vi en oumbärlig leverantör och hur får vi alla medarbetare med oss på resan?

Vårt utbildningsprogram High Potential har fått mycket höga betyg av samtliga deltagare som genomgått programmet. Tillsammans skapar vi nya insikter om oss själva, våra medarbetare och vårt ledarskap och utvecklar våra affärer.

Sagt om High Potential

Den lyfter fram själva essensen i ledarskap - nämligen att det handlar om att bygga relationer. Och den relation du behöver börja med är den med dig själv. /Ida Mörtsell, HR-direktör Rottneros

Har genomfört ett par ledarskapsutbildningar men har aldrig tidigare träffat handledare som så snabbt skapat trygghet och förtroende.

High Potential skapar ett livslångt lärande. /Mats Aspemo, VD, Dalafrakt

Den här utbildningen är en dimension utöver de traditionella ledarskapsutbildningarna. /Linda Yngden, Sales Manager, Nefab Packaging 

Steg I
Ledarskap

Målgrupp

Du som söker bör ha en ledarroll. Om du är VD, mellanchef, team- eller projektledare eller annan titel spelar mindre roll. Det är viktigt att du har som ambition att utveckla dig som ledare och är motiverad till en förändring i ditt ledarskap.

Syfte

Huvudsyftet är att säkerställa att du som ledare får insikt och förståelse för varför ledarskapet är den starkaste drivkraften för prestation och kultur. Du som ledare får jobba med dig själv och dina beteenden, samt ta reda på vad på vad dina styrkor och utvecklingsområden är.
Programmet fokuserar på ett varmt ledarskap där vi ser individens behov av trygghet och sårbarhet för att kunna prestera och utvecklas. Fundera gärna på frågan: Varför ska någon ledas av dig?

Kort fakta

Utbildningen består av fyra moduler där varje modul pågår i 24 timmar, lunch till lunch.
Kursen har 16 deltagare som kommer ifrån olika branscher i vår region. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter som de praktiserar hemma i företaget, samt har ett samtal med sin mentor. Deltagaren utser sin mentor före programmets start.

Produktblad hösten 2020 (vårens kurs 2020 är full men hör av dig till [email protected] om du vill stå på väntelistan)

Steg II
Next Level

Målgrupp

High Potentials Next Level är en fortsättning på High Potentials Ledarskapsprogram där vi bygger vidare på det personliga ledarskapet och att leda förändringsarbete med fokus på att bygga en vinnande och hållbar kultur.

Kort fakta

Du kommer att utmanas i ditt sätt att leda och utveckla högpresterande team samt fördjupa dina kunskaper i hur teamdynamiken förändras under utveckling. Vi kommer att arbeta med förändring i praktiken med ledarskapet i fokus. Alla deltagare kommer att ha med sig en verklig, konkret utmaning eller ett projekt till programstarten.

Utbildningen består av fyra moduler där varje modul pågår i 24 timmar, lunch till lunch.
Kursen har 10-12 deltagare som kommer ifrån olika branscher i vår region. Varje deltagare har sitt eget kundprojekt som företaget vill utveckla. Mellan träffarna får deltagarna hemuppgifter som de praktiserar hemma i företaget. Deltagarna coachas av kursledarna under projektets gång.

Information och anmälan

Kristina Snitt
Regionchef Dalarna
070-959 75 68
[email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Johan Tunhult
Regionchef Gävleborg
070-385 00 56
[email protected]

bilder_mhk_hemsida_2560x60013

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och - importutbildning

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund