I fokus

12 nya tjänster när traineeprogram startar

Dags att söka till 2020

Vill ditt företag bli en attraktivare arbetsgivare och få hjälp att hitta högutbildad kompetens? Lyssna till Ann-Charlotte Andersson som är VD på Scanmast och anmäl sen ditt företag att delta i nästa års traineeprogram Higher Ambition Program. 

Kontakta Kristina Snitt (regionchef Dalarna), 070 959 75 68 eller Johan Tunhult (regionchef Gästrikland och Hälsingland), 070 385 00 56.

12 personer får i höst anställning hos 11 arbetsgivare
i Dalarna och Gävleborg när traineeprogrammet Higher Ambition Program startar.
Programmet är ett av Mellansvenska Handelskammarens nystartade sätt att jobba med kompetensförsörjning.

Higher Ambition Program är ett befintligt program med ursprung i Värmland och har på Mellansvenska Handelskammarens initiativ nu landat i Gävleborg och Dalarna. 11 företag anställer 12 nyutexaminerade högskolestudenter med kompetens inom bland annat HR, ekonomi och teknik.

– En av våra största utmaningar i Gävleborg och Dalarna är kompetensförsörjning. En viktig del i det arbetet är att få högskoleutbildade att förstå att det finns roliga och utvecklande jobb här, man behöver inte flytta till storstaden, säger Kristina
Snitt, regionchef i Dalarna på Mellansvenska Handelskammaren.

I höst kommer de första 12 nyanställda ut till sina organisationer, som är företag över hela upptagningsområdet. Det handlar om stora organisationer som Sandvik, men också mindre som Mafi och Cibes Lift samt offentliga som Region Gävleborg.

– För oss var det självklart att hoppa på det här konceptet, och vi är jättenöjda med att vi hittade en så bra matchning. Vi tror att det kommer tillföra både ny energi och kompetens, säger Malin Modigh, HR-specialist på Cibes Lift Group i Gävle.

Traineerna blir tillsvidareanställda men får första året en utökad introduktion och möjlighet att skaffa sig en bild av flera olika områden inom organisationen.

Anna Stiewne är VD på Åkerströms i Björbo, ett annat av företagen som är med i Higher Ambition, säger:

– Vi sökte väldigt brett och för oss var det viktigast att hitta rätt person, det tror vi nu verkligen att vi har gjort. För oss var det här också ett sätt att göra oss synliga så att vi kan fånga upp de mest ambitiösa nyutexaminerade studenterna.

Totalt har 66 personer fått jobb inom Higher Ambition, tjänsterna är fördelade på totalt 48 arbetsgivare sedan starten i Värmland för ett och ett halvt år sedan.

Om Higher Ambition

I många regioner finns inte storleken på företag och organisationer (eller inte centrala funktioner som hanterar större traineeprogram) för att de var för sig ska kunna skapa högprofilerade kostnadseffektiva traineeprogram med
relevant innehåll. Samtidigt är ”flödet” av studenter som går på universitet och högskolor i dessa regioner en av de största outnyttjade tillgångarna för dagens och framtidens kompetensförsörjning. Men idag lämnar alltför många av
studenterna regionen efter examen från den aktuella universitetet/högskolan för arbete på annan ort – oftast i storstad. Därför har vi skapat ett konsortium med företag/organisationer, ett attraktivt gränssnitt gentemot studenter och ett traineeprogram i toppklass. Higher Ambition Program är ett koncept som ägs av Effect
Management Development AB med regionala utvalda representanter. I Dalarna och Gävleborg är Mellansvenska Handelskammaren representant och utvald huvudpartner
till Higher Ambition Program. För komplett förteckning av arbetsgivare och aktuella traineetjänster, se www.higherambition.se.

Om Traineeprogram 

Ordet trainee har olika betydelse i olika länder och kulturer. I Sverige är trainee vanligtvis synonymt med en kvalificerad tjänst som syftar till att hitta företagets framtida ledare. En traineeperiod är oftast mellan 8-18 månader.
Under traineeperioden varvas praktik med teori. Traineen får arbeta med olika arbetsuppgifter inom organisationen för att lära sig verksamheten från grunden och för att bygga nätverk inom företaget. Traineeprogram vänder sig till nyutexaminerade studenter vid universitet och högskola eller young professionals, det vill säga de som hunnit vara ute i arbetslivet något år. Arbetsgivare HAP 2019