Hållbara transporter ska stärka industrins konkurrenskraft

Nu går industrin i Mellansverige samman i ett initiativ för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både stärka industrins konkurrenskraft och minska transporternas klimatpåverkan. Initiativet drivs av Mellansvenska Handelskammaren och kommer att leda fram till en handlingsplan som presenteras i början av 2022. Dalarna och Gävleborg är starka industriregioner där långa avstånd både inom […]