Exportrapporten i fokus igen

Mellansvenska Handelskammarens rapport, som visar att Dalarnas bidrag till Sveriges export dubbelt så stor som den officiella statistiken visar, fortsätter att uppmärksammas. På tisdagen den 11 maj deltar Handelskammaren i Infram Live, presenterar rapporten och håller i en panel med tre medlemsföretag, SSAB, Boliden och Bergkvist Siljan. Dalarna och Gävleborg är betydande industriregioner med många […]