En hållbar affärsmodell för ökad lönsamhet

Är det strategin som skapar hållbarhet? Eller är det hållbarhet som ska skapa strategin? Det var en av värdefulla insikter och diskussioner när Mellansvenska Handelskammarens hållbarhetsnätverk sågs “på riktigt” för första gången. Träffens tema “nu säljer vi hållbarhet” väckte levande gruppdiskussioner under förmiddagen som leddes av Jerker Enarsson från J2 Leadership and Culture. Exempel på […]