ATA Carnet blir digitalt

Den 4 oktober 2021 införs ett nytt system för ansökan om ATA Carnet. Alla ansökningarna görs i det digitala systemet eata. Ett konto för ansökan om carnet behövs för att kunna göra en ansökan. Under perioden 20 sept – 1 okt är det möjligt att ansöka om användarkonto i eata.se i förhand för att kunna […]