Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft

Den 19 januari, 09:00-13:00 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in till en konferens på temat ”Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft” där vi presenterar en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Tillsammans med regionens största industri- och transportföretag har Mellansvenska Handelskammaren under 2021  tagit fram en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både att stärka […]