Låt oss presentera några av årets paneldeltagare. Du missar väl inte 24 maj?

Välkommen till årets konferens – Energi & Kompetens för en starkare region. Den 24 maj samlar Mellansvenska Handelskammaren återigen människor från regionens företag för att ta oss an två av framtidens mest avgörande frågor – energiförsörjning och kompetensförsörjning. Säkra din plats redan idag. Tillgången på energi och rätt kompetens är avgörande för att Dalarna och […]