I fokus

Statistik dubblar Dalarnas betydelse

Livesändning om exportens dubblade betydelse från Boliden Garpenberg den 6:e november 2020

Läs hela rapporten här

Ny exportstatistik dubblar Dalarnas betydelse

Dalarna och Gävleborg är betydande industriregioner med många tongivande företag som till exempel Billerud Korsnäs, Boliden, Hitachi ABB Powergrids, Outokumpu, Ovako, Sandvik, SSAB och Stora Enso.

– För några år sedan fanns det en bild i Sverige av industrin som någonting som var på väg bort. Men nu ser vi att vår industri växer i betydelse och vår rapport visar att det framförallt i Dalarna är ännu större än vad vi tidigare trott, säger Antti Vainio, näringspolitisk chef på Mellansvenska Handelskammaren.

Mellansvenska Handelskammarens rapport visar bland annat att stora delar av Dalarnas exportvärde rapporteras till andra delar av Sverige då några av de största exportörerna har huvudkontor som ligger utanför länet. Rapporten visar att Dalarnas egentliga exportvärde är dubbelt så stort jämfört med den offentliga statistiken från SCB.

– Bilden av industrin och värdet den ger spelar roll. Den är viktig när vi tänker på vilka investeringar som behöver göras i infrastrukturen för att pendling ska fungera men också för att produkterna ska effektivt ut till hela världen, för att energiförsörjningen ska fungera och den är också viktig för kompetensförsörjningen, säger Antti Vainio.

– Garpenberg är världens mest produktiva underjordsgruva för zink. En metall som dessutom är en förutsättning för den klimatomställning som pågår. Naturligtvis är det angeläget att det värde som skapas här återspeglas i den statistik och de satsningar som görs för att bibehålla olika regioners konkurrenskraft, säger Jenny Gotthardsson, områdeschef för Bolidens verksamhet i Garpenberg.

Läs hela rapporten här