I fokus

AI och logistik, hur hänger det ihop?

När nystartade logistiknätverket sågs för första gången fick deltagarna ta del av en intressant föreläsning av Per Olof Arnäs, dr. i logistik och en auktoritet inom digitalisering av logistiksystem. 

Själv kallar han sig för ”Logistics Geek” och sedan 1989 har han känt en frustration över den långsamma digitaliseringen. Det året var han 20 år och arbetade extra som speditör på ett åkeri. Kontoret var fyllt med pärmar från golv till tak för att hantera fem lastbilar, samtidigt som han hade en Commodore 64-dator hemma som stod oanvänd. Varför användes inte tekniken? Obalansen mellan teknikens potential och dess verkliga användning ledde honom till universitetsstudier och att senare avancera till doktorsexamen.

Hur går det då med digitaliseringen?

Per Olof Arnäs backar ungefär 100 år tillbaka i tiden, till 1920-talet då lastbilar började att tillverkas. Det var en disruption som fullständigt förändrade spelreglerna. Plötsligt gick det att placera fabriker och tillverkning i princip där man önskade. Vägnätet togs över av stater eftersom man insåg att infrastrukturen var värdefull och bra för samhället.

Nästa stora disruption inträffade 1956 när containertransporter såg dagens ljus. Och det är också den senaste gången som transportsättet blev disrupterat.

Nu står vi inför den tredje disruptionen vilket är elektrifieringen. Det är den stora Game Changern som kommer att förändra transportsystemet. Med det följer också att vi kommer att behöva digitalisera bland annat för att kunna planera, förutspå och prissätta. Det är här AI kommer in som en hjälpsam vän.

Slutligen några AI-tips från Per Olof:

  • Var nyfiken | följ de som springer fort
  • Vägra frustration
  • Try stuff | börja att lek med det
  • Do not worry about scaling | bry dig inte om att det ska kunna skalas
    Teknologi är enkelt att skala upp
  • Testa, lär, repetera | Dela och berätta för andra
  • Tänk mikroprojekt, kolla vad som går att använda
  • Säg inte varför? Säg varför inte? (åtminstone hälften av gångerna)
  • This is not a moving target


Är du intresserad av att delta i Logistiknätverket?
Läs mer och anmäl dig här