I fokus

Att dra ner på hållbarhetsarbetet sätter konkurrenskraften på spel

Berätta om ditt syfte med hållbarhet! Det var ett av många inspel när 40 medlemsföretag deltog för att diskutera på temat ”Hållbarhet i lågkonjunktur”. Vad händer med hållbarhetsarbetet i tuffare ekonomiska tider? Hur upprätthålls strukturer och incitament till att fortsätta arbetet?

Tydligt var att lågkonjunkturen inte har stannat av hållbarhetsarbetet bland Handelskammarens medlemsföretag. Det är ingen som har märkt av någon direkt nedgång och fokus ligger snarare på att fortsätta, växla upp eftersom det motsatta skulle sätta konkurrenskraften på spel.

Kundens krav på hållbarhet

Många kloka inspel fångades in under dagens diskussioner. Tydligt är att hållbarhetsfrågan inte är någon ”one man show” utan måste vara väl förankrad i hela företaget för att det ska ge resultat. Dessutom är det starkt konsumentdrivet, kundkraven gör att företagen inte kan minska fokus på hållbarhetsarbetet, utan bör snarare lägga in ytterligare en växel.

Många engagerade medlemsföretag på nätverksträff

Hållbarhet i lågkonjunktur – tre tips

Marcus Ekelund, VD 2050, har många års erfarenhet av affärsutveckling och arbetar med företag som vill skapa hållbara lönsamma affärsmodeller. Han tipsar om tre saker som företag borde prioritera i en lågkonjunktur.

  • Gör en dubbel väsentlighetsanalys
  • Kostnadseffektiviseringar kan bli en överlevnadsfaktor som energieffektivisering, dessutom finns det många stöd att söka
  • Många företag har laddat sina erbjudanden med hållbarhet – använd det nu!

Så här gör Gevalia  

Andreas Wendel, platschef på Gevalia delade med sig av sina tre bästa tips för att hålla i företagens hållbarhetsarbete är det börjar gå sämre för företagen.

  • Ha ett tydligt syfte varför man gör det 
  • Fokusera på ett fåtal områden 
  • Kommunicera mer, våga säg vad du håller på med över tid