I fokus

Besök på Setra Kastet och Pyrocell med riksdagspolitiker

På Korsnäsvägen i Bomhus, precis nere vid vattnet, granne med massabruket Billerud ligger Setra Kastet som genom innovation och en tydlig vision utvecklat en cirkulär anläggning helt unik i sitt slag.

Vi vill vara grönsamma är träindustriföretagets payoff och det har de sannerligen lyckats väl med i Gävle. Tillsammans med Preem äger de till lika delar företaget Pyrocell som på området omvandlar sågspån till drivmedel i en pyrolysanläggning.

Setra har cirka 850 anställda med stor export till bland annat Japan och Kina. För oss på Mellansvenska Handelskammaren är Setra ett viktigt medlemsföretag och vi bjöd därför tillsammans in regionens riksdagspolitiker till ett gemensamt studiebesök på Setra och Pyrocell.

Besöket inleddes med att adressera de utmaningar som Setra, liksom många andra av regionens företag, står inför gällande energiförsörjning och kompetensförsörjning.

Setras restprodukt, sågspånet, tillvaratas av Pyrocell. Med pyrolysanläggningen som finns på området, skapas bioolja som blir till biodrivmedel. Fliset blir råvara i massaindustrin hos närmsta grannen Billerud. Billerud i sin tur levererar ånga som används i torkningsprocessen av virket. Cirkulär ekonomi när den är som bäst. Eller som Setra själva säger – när en verksamhet är lönsam för alla kallar vi det för Grönsamhet.

Vi tycker att det är viktigt att föra dialog med de som faktiskt fattar de politiska besluten och vi tackar deltagande politiker för ert engagemang under dagen:

  • Viktor Wärnick (M)
  • Lili André (KD)
  • Lars Beckman (M)
  • Samuel Gonzales Westling (V)
  • Roger Hedlund (SD)

(Klicka på bilderna för större version)