I fokus

Eneroth på besök när transportråd startar

Infrastukturminister Tomas Eneroth

“Det här är alldeles utmärkt och precis vad vi behöver!”, det säger infrastrukturminister Tomas Eneroth som deltog i Mellansvenska Transportrådets första möte. Rådet drivs av Mellansvenska Handelskammarens för att skapa bättre förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. I rådet sitter representanter från bolag som Sandvik, MaserFrakt, Boliden Mineral AB, Garpenberg, Rottneros och Gävle Hamn.

Antti Vainio om uppkomsten och betydelse

Mellansvenska Handelskammarens chef för Näringspolitik Antti Vainio berättar om uppkomsten och betydelsen av att samla regionens exportberoende företag i ett transportråd.

För att stärka den regionala infrastrukturen och skapa
bättre förutsättningar för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara
godstransporter samlar nu Mellansvenska Handelskammaren sina medlemmar i ett
transportråd. Till det första mötet den 1 oktober kommer infrastrukturminister
Tomas Eneroth för att diskutera den nationella godstransportstrategins
betydelse för regionen.
Dalarna, Hälsingland och Gästrikland har stora
exportberoende industrier vars konkurrenskraft påverkas starkt av möjligheten
att transportera gods på ett effektivt sätt. För att ytterligare förstärka det arbetet samlar nu
Mellansvenska Handelskammaren sina medlemmar i ett transportråd.  Där
sitter representanter från stora transportberoende företag i Dalarna
Hälsingland och Gästrikland. Transportrådets syfte är att skapa förutsättningar
för effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter. – För oss är det viktigt
att vara med och påverka transportpolitiken så att vi får effektiva och
hållbara godsflöden till och från vår industri. Konkurrenskraftiga
godstransporter är jätteviktiga för tillväxten i vår region som har en sådan stark
exportindustri, säger Lennart Eberleh, VD på Rottneros. – De företag vi
representerar är beroende av konkurrenskraftiga transporter och har kunskap och
förslag på hur vi kan få till en omställning som är bra för både klimatet och
konkurrenskraften, säger Antti Vainio, Näringspolitisk chef på Mellansvenska
handelskammaren. Godstransportfrågorna har under de senaste åren fått
en större betydelse i den nationella politiken. I juni 2018 presenterade
regeringen en nationell godstransportstrategi. Strategin är den första i sitt
slag och utgör en plattform för det fortsatta arbetet. – Det är väldigt bra att
Tomas Eneroth kommer till vårt första möte. Transportpolitiken har en stor
påverkan i regionens konkurrenskraft och därför vill vi ge våra medlemmar en
starkare röst i den politiska debatten, säger Antti Vainio.