ESSCERT

essCert

Elektronisk certifiering är idag det snabbaste sättet att hantera exportdokument. Ansökan gör ni online och dokumentet certifieras elektroniskt. Kunden kan sedan skriva ut dokumenten på papper via sin  skrivare.

Ni kan ansöka om ett konto genom att ladda ner och fyll i detta formulär. Skicka det sedan till [email protected]. Att skapa ett användarkonto till essCert är både enkelt och gratis. Genom essCert ser ni ert företags samtliga utfärdade dokument vilket ger en bra överblick som förenklar regelefterlevnad och ökar er kontroll över dokumentationen.

Att fylla i en ansökan till ett ursprungscertifikat via essCert är både snabbt och smidigt. Systemet lagrar enkelt er information, vilket gör att ni slipper skriva om det nästa gång ni ansöker. Önskar ni få fakturor eller andra dokument viserade laddar ni även enkelt upp dem via essCert. När ansökan är godkänd skriver ni själva ut de färdiga dokumenten eller väljer att låta oss skriva ut dem för manuell signering. Genom essCert behöver ni inte längre använda de förtryckta blanketterna för ursprungscertifikat. Istället skriver ni ut hela certifikatet tillsammans med säkerhetsbakgrunden på vitt papper.

Här hittar ni essCerts egna hemsida. 

En annan fördel med elektronisk certifiering är att det är bra för miljön eftersom det minskar ledtiderna och reducerar transporterna.

Verkar det krångligt? Vi hjälper dig gärna - kontakta oss på 026-66 20 80 eller [email protected].

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Exportdokument

Vi hjälper dig att visera ursprungscertifikat, fakturor, importcertifikat och liknande handlingar som krävs för internationell handel. Olika länder ställer olika krav, vi hjälper dig reda ut vad du behöver.

Group of business colleagues working in a boardroom meeting.

Export- och import­utbildningar

Våra utbildningar ger dig förutsättningarna att göra bättre internationella affärer. Vi kan också utforma utbildningar utifrån dig och ditt företags specifika behov.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund