MENY

Kommande evenemang

Apr

21

Exportnätverkets andra träff för 2020 tar upp utvecklingen i Asien, om risker och möjligheter att flytta produktionen dit. Om du är intresserad av att delta i vårt exportnätverk, hör av dig till Kristina Snitt, kristina...

Apr

21

Vi på Mellansvenska Handelskammaren driver ett exportnätverksträff där syftet är att utbyta erfarenheter, få information kring förändringar och få ökad kunskap kring ämnen som rör internationella affärer.   Den 21 april..

Apr

28

Välkommen till årets viktigaste dag för dig som jobbar med Internationell Handel och frågor som rör Infrastruktur och logistik. Handelsdagen är en mötesplats för inspiration och kunskap. Tillsammans skapar vi en mötespla..

Tidigare evenemang


Exportnätverk

09/04/2018

Exportnätverk

05/02/2019

ERFA-nätverk

14/02/2019

ERFA-nätverk

04/04/2019

ERFA-nätverk

16/05/2019

Handelsdagen 2019

28/05/2019

ERFA-nätverk

04/06/2019

ERFA-nätverk

03/10/2019

CES 2019

21/11/2019

X