AIMday® Hållbar framtid Dalarna | 23 oktober

Nu finns möjlighet att få input på er kluriga utvecklingsfråga
Ta chansen och bolla din utvecklingsfråga med forskare och akademiker från Högskolan Dalarna under AIMday® Hållbar Framtid Dalarna, 23 oktober 2024!

Idén är helt enkelt att forskare kan tillföra fördjupad kunskap, nya perspektiv och idéer som kan bidra till att belysa eller lösa en organisations fråga på ett nytt sätt. I diskussionerna skapas även gynnsamma förutsättningar för nytt nätverk, fortsatt dialog och samarbete.
Under Dalarnas Innovation Days arrangerar Högskolan Dalarna sin andra AIMday på temat Hållbar Framtid. Vi välkomnar då företag, externa organisationer, civilsamhälle och offentlig verksamhet som skickat in sin fråga.
Under AIMday hålls en workshop kring varje fråga, där en tvärvetenskaplig grupp experter samlas för att ge sin syn på just den frågan och bolla den med frågeställaren. Inga andra deltar på workshopen och det är gratis att delta. En fråga – en workshop – en timme.

Temat är brett för att kunna handla om tex:
  • Miljömässig hållbarhet: minskat koldioxidutsläpp, förnybar energi, batterilagring, transporter, minskat avfall.
  • Social hållbarhet: social rättvisa, jämställdhet på arbetsplatser, utbildning och arbetsmarknadens utveckling.
  • Ekonomisk hållbarhet: ekonomiska system som främjar långsiktig tillväxt och stabilitet, innovation och entreprenörskap, målsättning gällande hållbarhet, hållbarhet i leverantörskedjan
  • Teknologisk hållbarhet: användningen av digitalisering och artificiell intelligens för att tex lösa hållbarhetsutmaningar, utveckling av miljövänliga teknologier.
  • Hälsa och välbefinnande: hälsa på arbetsplatser och främjande av en hälsosam livsstil.

Vi välkomnar alla frågor inom temat och ser gärna att en organisation skickar in flera olika frågor. Vi kan stötta arbetet med att formulera frågan för att se till att den inbjuder till tvärvetenskaplig diskussion. Enbart den/de som skickat in frågan deltar på varje sin frågas workshop.

Investera en timme som kan förändra ditt företags framtid!

Kontakt:

Ulrika Ebenhard, [email protected], 0730-564 028

Läs mer och skicka in er fråga här: https://aimday.se/hallbar-framtid-dalarna-2024 senast 8 september.

Information

Datum: 2024-10-23
Starttid: 10:00
Sluttid: 16:00