CSRD och ESRS Digital utbildning | 14 maj

2024, 2025 eller 2026? Vad gäller för ditt företag?

Något av dessa räkenskapsår ska svenska företag beroende på storlek börja hållbarhetsrapportera enligt EU-direktivet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Målsättningen är att höja kvaliteten på den information som rapporteras, och att öka jämförbarheten med andra bolag. En central del av CSRD är en ny standard för hållbarhetsredovisning, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som beskriver vad som ska redovisas, hur redovisningen ska ske och vilka principer som ska används för att ta fram informationen. Den dubbla väsentlighetsanalysen är central i rapporteringen enligt CSRD och avgör vad ni som företag behöver rapportera på.

I4 maj erbjuder vi en digital utbildning som ger grundläggande kunskaper kring vad detta direktiv innebär i praktiken, vad som förväntas och hur man som företag enkelt kommer igång så fort som möjligt.

Kursledare är hållbarhetsbyrån Greengoat som även ansvarar för vårt affärsutvecklingsprogram Fördel Hållbarhet.

Under dagen kommer vi att gå igenom följande: 

 • Grunderna till CSRD:
  • Vilka som omfattas av CSRD och när
  • En översikt över vad som behöver finnas med i redovisningen och hur informationen ska tas fram
  • Koppling till andra lagar, ramverk och standarder
 • Introduktion till ESRS – CSRD-standarden för hållbarhetsredovisning
  • Vad ESRS innebär och hur man redovisar enligt den
  • Struktur och generella principer
  • Generella krav
 • Dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS
  • Väsentlighetsanalysens centrala roll i CSRD
  • Innebörden av dubbel väsentlighet
  • Metodiken för att göra en dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD/ESRS

För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för lärande, kommer utbildningen att vara en blandning av kunskapshöjning i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

Utbildningen riktar sig till:

Alla som vill lära sig mer om CSRD och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning.

Mål med utbildningen:

Att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • God kunskap om CSRD och de förändringar som direktivet innebär
 • Översiktlig kunskap om ESRS, den nya uppsättningen standarder för hållbarhetsredovisning
 • Förståelse för vilka steg din organisation behöver vidta för att genomföra redovisningen
 • Förstå vad dubbel väsentlighetsanalys innebär och en grundläggande kunskap om metodiken

 

Marie Barrling

Telefon: 070-385 75 41
E-post: [email protected]

Information

Datum: 2024-05-14
Plats: Digital utbildning
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:00
Pris, medlem: 4500kr
Pris, ej medlem: 5900kr