Digital HR-träff angående Covid-19

Det är i tider som denna, när vi ska hantera kris, som vi behöver hjälpas åt allra mest.

Fredag den 27 mars kl 10-11 bjuder Mellansvenska Handelskammaren in dig som HR-chef till ett digitalt möte för att diskutera HRs roll för att hantera Convid-19.
Vi kommer att dela tankar och erfarenheter kring de utmaningar ni ser som viktigast just nu. Det kan exempelvis vara:

• Hur hanterar vi eventuella permitteringar och varsel?
• Hantering av personal då många är hemma pga sjukdom eller risk för sjukdom – utmaningar och lösningar?
• Kommunikation i kristider, hur får vi en fungerande verksamhet när många är oroliga för sina jobb

Vi bygger upp agendan utefter de frågor ni vill lyfta. Fokus är på att dela erfarenheter med varandra och att vi hjälps åt med svåra utmaningar.

Du kommer att få länk till Teamsmöte och agenda per mail innan mötet.

Information

Datum: 2020-03-27
Plats: Teams-möte
Starttid: 10:00
Sluttid: 11:00