Digitalt exportnätverk

Vi på Mellansvenska Handelskammaren driver ett exportnätverksträff där syftet är att utbyta erfarenheter, få information kring förändringar och få ökad kunskap kring ämnen som rör internationella affärer.  

Den 21 april kl 13:00-14:30 bjuder vi in till en digital exportnätverksträff.

 

Agendan är:

 

1, Konsekvenserna av Covid-19 på den globala ekonomin och Sveriges exportaffär

Vilka konsekvenser kan vi redan nu se i den globala ekonomin kopplade till Covid-19 och hur ser det ut i det olika världsdelarna? Vad är det för scenarier vi kan se framöver som kommer att påverka svenska företags exportaffär?

Lena Sellgren, Chefsekonom, Business Sweden

 

2, Utvecklingen i Asien – Kina, Taiwan och skiften i globala försörjningskedjor och hur kan Covid-19 påverka dessa trender?

Hur ser utvecklingen i Asien ut generellt och hur ser trenderna ut när det gäller våra globala värdekedjor. Exempelvis håller tillverkningen på att flyttas från Kina till andra delar av Asien, bland annat på grund av handelskriget. Hur kommer Covid-19 att påverka denna trend?

Vlad Månsson, Kontorschef Business Sweden Taiwan

 

Sista halvtimmen av träffen kommer du ha möjlighet att ställa dina frågor på temat. Välkommen med din anmälan

Information

Datum: 2020-04-21
Plats: Digitalt teamsmöte
Starttid: 13:00
Sluttid: 14:30