Ekonomi för styrelseledamöter (Falun)

I samarbete med Berghaupt konsult och Nordea bjuder Styrelseakademin in till en intensiv utbildningsdag med både teori och praktiska exempel kring ett företags ekonomi utifrån ett styrelseperspektiv.

 

När du arbetar i styrelsen och är aktiv i styrelsearbete behöver du bra kännedom och förståelse för företagets ekonomi.

 

Väl fungerande system för ekonomisk planering, löpande uppföljning och kontroll ger dig information som du behöver kunna tolka. Exempel:
• Resultatuppföljning mot uppsatta mål och prognoser
• Uppföljning av företagets likviditet och betalningsförmåga
• ”Early warnings”, exempel på tidiga varningssignaler
• Ekonomisk uppföljning av viktiga projekt, exv. investeringar

 

Vidare skriver du som styrelserepresentant under företagets årsredovisning. Då är det tryggt att ha kännedom om resultat− och balansräkningen och förståelse för olika regler som styr.

 

Anmälan sker via Styrelseakademins hemsida.

Datum:

04/11/2019

Tid:

09:00- 16:00

Pris för medlemmar:

1995kr exkl moms

Pris för icke medlemmar:

1495kr exkl moms

Ort:

Falun

Adress:

Nordeas lokaler vid Stora Torget i Falun