En kurs om ursprungsregler och frihandelsavtal | 29 november

Det finns två slags ursprungsbestämmelser. Vilka av dessa bestämmelser man ska använda sig av samt hur ursprungslandet fastställs beror på till vilka länder varan kommer att exporteras.
En och samma vara kan faktiskt få olika ursprungsland beroende på vart varorna ska exporteras och vilka regler som används!

Under den här kursen kommer vi att gå igenom reglerna för hur man fastställer rätt ursprungsland, vilket slags ursprungsintyg som ska användas samt vilka beviskrav som finns.

Kursen vänder sig till handläggare av, samt ansvariga för frihandelsfrågor vid export eller import. Även de som handlägger exportdokument och svarar för inköp samt underleverantörer till exportindustrin bör genomgå kursen.

Kursledare: Per Anders Lorentzon

Information

Datum: 2022-11-29
Plats: Digitalt
Starttid: 08:30
Sluttid: 12:00
Pris, medlem: 4000kr
Pris, ej medlem: 5000kr