Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter | 10 oktober

Vad händer med konkurrenskraften, arbetstillfällen och hållbara investeringar i Dalarna och Gävleborg om vi inte får den energiförsörjning som krävs? Och vilka möjligheter ger det om vi lyckas få den? 

Dessa scenarion kommer att presenteras den 10 oktober klockan 09:00 i en digital sändning. 

Mellansvenska Handelskammaren har genomfört en enkätundersökning med Dalarnas och Gävleborgs största energikonsumerande företag och nu ska resultatet presenteras i rapporten “Energiförsörjningens konsekvenser och möjligheter – vilken effekt har effekten?”

Medverkar gör bland annat företag som ingått i undersökningen och representanter från Energibranschen.  

Välkommen till en intressant dragning som belyser en avgörande fråga för framtiden i vår region. Inte minst blir det tydligt i Ellevios Elnätsrapport 2023 där det fastslås att hela Sverige står inför en dubblering av elbehovet till 2045 och att Dalarna och Gävleborg står inför den mest hisnande stegringen.  

Du kommer att få länken till att ansluta digitalt på den e-postadress du angav vid anmälan. 

Frågor? 

Välkommen att kontakta Marie Barrling, Hållbarhets- och kommunikationschef
telefon: +46(0) 70 – 385 75 41
[email protected]

 

Information

Datum: 2023-10-10
Starttid: 09:00
Sluttid: 10:00