Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

 

Målgrupp

De som arbetar med export, import, spedition och logistik, samt för de som arbetar med internationell ekonomi och handel.

 

Syfte

Erfarenhetsutbyte, information om förändringar, inspiration, ökad kunskap och ett bredare kontaktnät. Deltagarna får även konkreta verktyg och information inom respektive tema.

 

Kort fakta

 

Exportnätverket träffas fyra gånger per år. Varje träff har ett tema som vi diskuterar kring med inbjudna experter.

 

Tema

Landseminarium Iran, Japan och Ryssland Aktuellt för ansvariga för spedition, försäljning, logistik.

 

Kommerskollegiet gästar och informerar.

 

Hör av dig till oss vid intresse.

Information

Datum: 2018-04-09
Plats: Falun
Starttid: 12:00