Exportnätverket | 23 april

Träff 2: Det du som jobbar med export måste veta 2024

Del 1 

Olof König och Larissa Barhebreus, båda experter på internationella handelsfrågor på Baker McKenzie, ger oss en uppdatering kring sanktioner, exportkontroll och trender på detta område.

Del 2 

Vad innebär de nya PEM-reglerna som gäller från 1/1 2025, kumulation och status i pågående frihandelsavtalsförhandlingar och handelshinder. Föreläsare är Christopher Wingård som arbetar på Enheten för internationell handelsutveckling hos Kommerskollegium.

*PEM-reglerna

De sk PEM-reglerna omfattar EU, EFTA-länderna, Färöarna samt länder runt Medelhavet och på Västra Balkan. Dessa länder har kommit överens om gemensamma ursprungsregler för att gynna handeln med målet att det ska bli lättare att varor bedöms som ursprungsvaror och därmed att mottagaren ska kunna få lägre tullavgifter vid import. Detta ska alltså gynna handeln mellan parterna. 

Reglerna har dock upplevts som krångliga och omoderna, vilket föranledde ett arbete med att förenkla och modernisera dem. I slutet av 2023 kom alla ingående parter överens om att de framförhandlade nya moderniserade PEM-regler ska börja användas av alla parter från och med den 1 januari 2025.  

 

Observera att anmälan gäller för deltagande i nätverket.
Här kan du läsa mer om Exportnätverket >>

Information

Datum: 2024-04-23
Plats: Digitalt
Starttid: 13:00
Sluttid: 15:00