Forskarna på slottet | 21 november

Tillsammans med Högskolan i Gävle, Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg bjuder vi in till en kväll om:

Digitalisering för utveckling av samhälle och näringsliv

Hur kan samhälle och näringsliv dra nytta av digitaliseringen? Vad säger forskningen och hur kan vi samverka för att nå innovation, effektivitet och utveckling? Du som vill veta mer om aktuell forskning inom området och hur din verksamhet kan utvecklas genom forskningen är välkommen till en kväll som inspirerar till samverkan och innovation!

Forskarna på slottet är en arena som ger ökade möjligheter till kontakt, dialog och samverkan mellan arbetsliv och forskning.

Digitaliserat underhåll

Mer digitaliserad och uppkopplad industri förändrar konkurrensvillkoren. Effektivare planering och beredning av underhållsarbete kan vara de största vinsterna. Prediktivt underhållsarbete gör att fel och brister kan åtgärdas innan problemen blir akuta och dyra. Det är möjligt med digital teknik som bygger på maskininlärning och digitala tvillingar. Det här föredraget kommer att presentera dessa tekniker och hur de tillämpas, även för icke industriella processer.
Niclas Björsell, Professor i elektroteknik, Högskolan i Gävle

Digital Lean

Med en önskan om en ökad konkurrenskraft har många tillverkande företag anammat
Lean filosofin under de senaste årtiondena. Den stadigt ökande graden av digitalisering
gör att man kan fråga sig vad Lean kan spela för roll nu och i framtiden. Detta föredrag presenterar nuvarande status i svensk tillverkande industri gällande Lean och ett antal olika digitala verktyg. Föredraget presenterar också beröringspunkter mellan koncepten Lean och digitalisering, samt vilka lärdomar som kan dras.
Robin von Haartman, Docent i industriell ekonomi, Högskolan i Gävle

Ett smartare sätt att diagnostisera rätt, med radioaktivt vatten

Med hjälp av en PET-kamera kan mer än bara blodflödet kontrolleras vid en hjärtundersökning utan behov av fysiskt ingrepp i kroppen. Kameran mäter strålningen som kommer ur
patienten från det radioaktiva spårämnet 15O-vatten. Med hjälp av datormodellering kan
man sedan beräkna parametrar som visar hur väl vattnet flödar igenom hjärtmuskeln. Detta ger, jämfört med andra mer traditionella metoder, en ökad diagnostisk träffsäkerhet av kranskärlssjukdom, sjukdomen som skördar flest liv per år.
Jonny Nordström, sjukhusfysiker, PhD, Region Gävleborg

Anmälan:

Här anmäler du dig
Sista dag för anmälan är den 7 november (begränsat antal platser)
Frågor om evenemanget besvaras av Joakim Helmbrandt, Högskolan i Gävle,
tel: 070-377 89 05

Foto: SFV

Information

Datum: 2022-11-21
Plats: Gävle Slott
Starttid: 16:30
Sluttid: 20:00