Frukostseminarium om flygets betydelse

Den 14 oktober anordnar Mellansvenska Handelskammaren ett frukostseminarium om hur omställningen till mer hållbara flyg kan se ut – och vilka möjligheter utvecklingen ger för konkurrenskraften i hela landet.

 

Industrin och näringslivet i Dalarna och hela Sverige är idag starkt beroende av goda förbindelser till omvärlden. Ägare, kunder och specialistkompetens finns ofta utanför Sveriges gränser. Flyget är därför helt avgörande för näringslivets konkurrenskraft.

 

Klimatet är vår tids ödesfråga och även flygets utsläpp behöver minska. Samtidigt går den tekniska utvecklingen väldigt fort; elektrifiering, mer effektiva flygplan och bioflygbränsle innebär att flygets klimatavtryck kan minska kraftigt under de kommande åren.

 

Mot denna bakgrund vill vi samla ihop näringslivet och politiker för att diskutera hur vi ska stärka tillgängligheten och gemensamt kraftsamla för ett grönare flyg.

 

Frukostseminariet är kostnadsfritt för dig, du anmäler dig via länken till höger. Anmälan är bindande och vid återbud senare än två dagar innan debiteras du 150 kronor.

Information

Datum: 2019-10-14
Plats: Mora
Starttid: 07:45
Sluttid: 09:30