Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft

På grund av den ökade smittspridningen och de nya restriktionerna har vi bestämt att ställa om vår konferens den 19 januari till att bli ett digitalt möte. Intentionen samt programmet kommer att vara exakt den samma förutom att vi nu avslutar klockan 12 och var och en får ansvara för egen lunch.

Den 19 januari, 09:00-13:00 bjuder vi på Mellansvenska Handelskammaren in till en konferens på temat ”Hållbara transporter stärker industrins konkurrenskraft” där vi presenterar en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter.

Tillsammans med regionens största industri- och transportföretag har Mellansvenska Handelskammaren under 2021  tagit fram en handlingsplan för hållbara och konkurrenskraftiga godstransporter. Syftet är att både att stärka industrin i Gävleborg och Dalarnas konkurrenskraft och att påskynda transportsektorns klimatomställning.

För att presentera planen och låta medlemsföretagen mötas i hur vi tillsammans tar den vidare välkomnar vi dig till en konferens i Konserthuset i Gävle den 19 januari.

Program:

Under konferensens första timme kommer vi att presentera handlingsplanen och höra några av regionens ledande industriföretag kommentera innehållet. onferensens första timme kommer vi att presentera handlingsplanen och höra några av regionens ledande industriföretag kommentera innehållet, bland annat Jan Pettersson, Trafikverket, Monica Johansson, Volvo, Anders Jeppsson, Chargepoint och Jan Carsten Gjerlöw, H2Truck.

Andra delen av konferensen fokuserar på en av åtgärderna i handlingsplanen: elektrifiering av tunga transporter. Vi kommer då dels lyssna på representanter från fordonsindustrin, energi- och drivmedelsbranschen och dels ta arbetet vidare tillsammans i en workshop.

Välkommen med din anmälan. Frågor ställs bäst till Antti Vainio, [email protected].

Konferensen är kostnadsfritt för dig då den finansieras med projektmedel från Region Dalarna, Region Gävleborg samt stöd från Sven Engvalls donationsfond.

Information

Datum: 2022-01-19
Plats: Digitalt Teamsmöte
Starttid: 09:00
Sluttid: 12:00