Hållbarhetsnätverket | 18 november

På Hållbarhetsnätverkets fjärde träff för året så står social hållbarhet för temat.

Vi frågar oss hur vi skapar en hållbar organisation och arbetsplats och hur vi utvecklar vår kultur på till att bli hållbar. Vilka framgångsfaktorer ser vi och hur tar vi till oss de förändringar som pandemin inneburit i arbetsmiljö och inkludering?

Med på träffen finns bland annat David Hallman, Högskolan i Gävle som forskat kring ett hållbart inkluderande arbetsliv. Vi får också goda exempel från deltagande företag och work shopar kring frågeställningar som:

– Hur skapar vi en hållbar arbetsplats och vad får det för effekter på produktion och lönsamhet?
– Vilka fördelar och utmaningar finns när arbetsplatsen inte längre automatiskt finns på kontoret?

Målgrupp för denna träff är medlemsföretagets HR-chef och VD. Kom ihåg att ni kan anmäla fler från medlemsföretaget.

Frågor om träffen skickar du till Marie Barrling, [email protected].

Information

Datum: 2021-11-18
Plats: Digitalt Teamsmöte
Starttid: 09:00
Sluttid: 11:00