Insikt i styrelsearbete – Gävle

Välkommen till Styrelseakademins utbildning Insikt i Styrelsearbete. 

 

Utbildningen ska ge en insikt om styrelsearbetets fyra huvudområden, styrelsens ansvar och regelverk, styrelsens kompetensbehov, styrelsens styrning och strategi samt styrelsens informations- och samhällsansvar.

 

Syfte och mål: Deltagarna ska efter genomgången utbildning fått en insikt om styrelsearbetet inom de fyra huvudområdena. Om fördjupning önskas rekommenderas certifieringsutbildningen Rätt Fokus.

 

Målgrupp: Enskilda personer som är intresserade av att få en insikt i styrelsearbetets villkor och företag eller andra organisationer som vill få en anpassad utbildning utifrån den egna organisationens behov.

 

Anmälan och mer information på Styrelseakademins hemsida. 

Frågor besvaras av Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare, tfn 076-051 35 81 alt [email protected]

Information

Datum: 2019-10-31
Plats: Gävle
Starttid: 08:30
Sluttid: 12:30
Pris, medlem: 3900kr
Pris, ej medlem: 5200kr