MENY

Insikt i styrelsearbete – Gävle

Välkommen till Styrelseakademins utbildning Insikt i Styrelsearbete. 

 

Utbildningen ska ge en insikt om styrelsearbetets fyra huvudområden, styrelsens ansvar och regelverk, styrelsens kompetensbehov, styrelsens styrning och strategi samt styrelsens informations- och samhällsansvar.

 

Syfte och mål: Deltagarna ska efter genomgången utbildning fått en insikt om styrelsearbetet inom de fyra huvudområdena. Om fördjupning önskas rekommenderas certifieringsutbildningen Rätt Fokus.

 

Målgrupp: Enskilda personer som är intresserade av att få en insikt i styrelsearbetets villkor och företag eller andra organisationer som vill få en anpassad utbildning utifrån den egna organisationens behov.

 

Anmälan och mer information på Styrelseakademins hemsida. 

Frågor besvaras av Kjell Gunnarsson, verksamhetsledare, tfn 076-051 35 81 alt [email protected]

Datum:

31/10/2019

Tid:

08:30- 12:30

Pris för medlemmar:

3900kr exkl moms

Pris för icke medlemmar:

5200kr exkl moms

Ort:

Gävle

Adress:

Meddelas senare

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund

X