Nytt frihandelsavtal med Japan!

Japan, världens tredje största ekonomi och Sveriges näst största exportmarknad i Asien, är en högintressant marknad för svenska företag, inte minst som ett led i bredare strategier i Asien. Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och Japan är nu i kraft och detta kan innebära förbättrade affärsmöjligheter för svenska företag.

 

Välkommen på ett seminarium där vi tittar närmare på:

 

  • trender och aktuella affärsmöjligheter på den japanska marknaden
  • vad krävs för att lyckas på denna marknad
  • vad kan det nya frihandelsavtalet med Japan innebära just för ditt företag

 

Den japanska marknaden har stor potential för svenska företag som kan erbjuda en marknadsledande produkt eller tjänst. Japan är en särskild intressant marknad inom sektorer såsom hälso- och sjukvårdssektorn, information- och telekommunikationssektorn, konsumentprodukter samt maskin- och tillverkningsindustrin. Med 127 miljoner invånare är Japan en stor och köpstark marknad, efterfrågan på nya märken och produkter är konstant hög och intresset för skandinavisk design och mode är stort.

 

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan trädde ikraft den 1 februari i år och underlättar tillträdet till den japanska marknaden genom bland annat avveckling av importtullarna, ökat tillträde till offentlig upphandling och lättnader när det gäller produktkrav. Att köpa och sälja tjänster blir mer förutsägbart. Även import från Japan blir billigare.

 

Seminariet är ett samarbete mellan Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden och Kommerskollegium. Eventet är kostnadsfritt.

Information

Datum: 2019-03-29
Plats: Gävle
Starttid: 09:00
Sluttid: 11:00
Pris, medlem: 0kr
Pris, ej medlem: 0kr