Mellansvenska Handelskammarens Årsmöte 2022

Mellansvenska Handelskammaren välkomnar representanter för sina medlemsföretag till Årsmöte den 10 maj klockan 09:00-11:00.

Handlingar läggs ut på mellansvenskahandelskammaren.se med tio dagar kvar till mötet.

Årsmötet kommer att hållas digitalt och länken skickas ut en vecka före, alltså den 3 maj.

Har du frågor, kontakta Marie Barrling, [email protected].

Handlingar till årsmötet:

Protokoll föregående Årsmöte 2021

Föredragningslista MHK Årsmöte 2022 med bilagor (87 sidor)

Föredragningslista MHK Årsmöte 2022 utan bilagor (4 sidor)

Valberedningens förslag 2022

Revisionsberättelser: 

Revisionsberättelse MHK 2021

Revisionsberättelse Service 2021

Revisionsberättelse 2021 Gefle Köpmanna

Revisionsberättelse Jacob Engwall 2021

Revisionsberättelse Sven Engwall 2021

Årsredovisningar

06 Årsredovisning – Koncern (2022-04-19)

Mellansvenska Handelskammarens Service AB (2022-04-19)

Gefle Köpmanna & Ernst, Sven & Jacob Engwall (2022-04-19)

Stiftelsen Jacob Engwalls Donationsfond (2022-04-19)

Stiftelsen Sven Engwalls donationsfond (2022-04-19)

 

Information

Datum: 2022-05-10
Plats: Digitalt Teamsmöte
Starttid: 09:00
Sluttid: 11:00