Nyheter Incoterms 2020 Gävle

Välkommen till en träff där du får veta mer om de övergripande förändringarna och skillnaderna mellan Incoterms®2020 och Incoterms®2020. Nya leveransvillkoren Incoterms®2020 börjar gälla från och med den 1 januari 2020.

 

Incoterms® är en internationell överenskommelse om hur ansvar och transportkostnader ska fördelas mellan säljare och köpare – hur produkter ska transporteras och vem som ansvarar för risken under transportens olika delar. För att avspegla handelsområdet uppdateras Incoterms® med jämna mellanrum.

 

Internationella Handelskammaren (ICC) har nu genomfört en revidering av leveransvillkoren. De nya villkoren kallas för Incoterms® 2020 och börjar gälla från och med den 1 januari 2020. Syftet med revideringen har varit att förenkla förståelsen av de olika leveransvillkoren samt att dessa bättre ska återspegla hur den internationella handeln fungerar, exempelvis när det gäller nya krav på säkerhet.

 

Under en halvdag har du nu möjlighet att få en genomgång av de övergripande övergripande förändringarna, men också vilka skillnaderna det är mellan Incoterms®2010 och Incoterms®2020 för vart och ett av de olika villkoren.

 

För vem?
Denna dag vänder sig till dig som som arbetar med import, export, inköp, försäljning, ekonomi eller spedition och som kommer i kontakt med leveransvillkor på något sätt. Det krävs dock viss förkunskap gällande Incoterms® 2010 för att du ska kunna tillgodogöra dig informationen på bästa sätt.

Information

Datum: 2019-11-14
Plats: Gävle
Starttid: 13:30
Sluttid: 16:00
Pris, medlem: 995kr
Pris, ej medlem: 1495kr