Ökat fokus: Strategi ur ett styrelseperspektiv

Utbildningen anordnas av Styrelseakademin i Dalarna och anmälan sker via denna länk. 

 

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor.

 

Det finns inget facit för hur ett strategiarbete skall gå till utan det måste anpassas efter både marknad och verksamhet. Den viktiga utgångspunkten för företagets strategiarbete (förutom nulägesanalys, SWOT mm) är hur ni kan bli unik med er produkt eller tjänst. Under dagen får du veta hur tongivande ”gurus” tänker samtidigt som du genom övningar får handfasta råd kring hur strategiarbete kan gå till.

 

Kursupplägg
Det finns många nivåer på strategiarbete och vi koncentrerar oss på området “affärsstrategi” med många exempel. Det ingår även några gruppuppgifter där en går ut på att utveckla en affärsidé och strategi för hur ett företag kan växa snabbt trots att produkten är ganska enkel.

Kursen är främst inriktad mot SME dvs små och medelstora företag och den vardag dessa lever i. Ta möjligheten att investera i din egen kreativitet med hjälp av andras erfarenheter. Stor nytta av utbildning har styrelseledamöter, egna företagare, verkställande direktörer, den som är med i en ledningsgrupp, den som vill utvidga sin kompetens efter en styrelseutbildning samt den som inser att vi alla tar olika typer av strategiska beslut oavsett om vi verkar i ett bolag eller är privatpersoner.

 

Förkunskaper: Vi ser helst att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande. Ökat fokus i styrelsearbetet består av fem fristående delar. Du kan välja att gå en del eller flera.

 

Utbildningen anordnas av Styrelseakademin i Dalarna och anmälan sker via denna länk. 

Information

Datum: 2019-11-19
Plats: Borlänge
Starttid: 08:30
Sluttid: 17:00
Pris, medlem: 5900kr
Pris, ej medlem: 7900kr