Trade Talks Nederländerna | 19 april

WEBINAR: TRADE TALKS by Swedish Chambers – GO NETHERLANDS!

Trade Talks by Swedish Chambers är ett samarbete inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare. Idag fokuserar vi på Nederländerna.

Nederländerna anses vara en av de mest öppna ekonomierna i världen och ligga i absolut framkant vad gäller teknologisk utveckling och innovation. Landet är det mest tätbefolkade i EU (efter Malta) med en infrastruktur som ofta omnämns vara bäst i Europas, inkluderat Europas största hamn. Såsom närliggande marknad med stark köpkraft och konkurrenskraftigt affärsklimat anses det vara en mycket bra ingång till norra Europa bland svenska företag. Vad gäller affärskultur och språk så har svenska företag också relativt enkelt att etablera sig, varför det är ett naturligt steg efter hemmaregionen Norden. 

Lyssna till experter och företag för en uppdatering kring marknaden och affärsmöjligheter!

Du kommer ges möjlighet till att ställa just dina frågor till experterna.

PÅ SCEN

Meddelas senare

VAD ÄR TRADE TALKS?

Trade Talks by Swedish Chambers är ett gemensamt initiativ inom internationell handel på initiativ av Sveriges regionala handelskammare i samarbete med svenska utlandshandelskammare och marknadsexperter. Som deltagare i Trade Talks interaktiva webinars, 5 stycken under 2023, kommer du att få ta del av expertis från vårt världsomspännande internationella nätverk.

Information

Datum: 2023-04-19
Plats: Webinar
Starttid: 09:00