Tulldagen online | 23 November

Tulldagen online är ett digitalt halvdagsarrangemang för dig som arbetar med internationell handel, tull och transportfrågor.

Innehållet på Tulldagen online 2023 är till stora delar detsamma som på de vanliga Tulldagarna som arrangeras i Stockholm, Malmö och Göteborg.
Dessutom får deltagarna tillgång till inspelningar av samtliga valbara seminarier som har ingått på de fysiska Tulldagarna

Program

09:00 Välkommen
09:05 Aktuellt från Tullverket
Johan Norrman, Överdirektör, Tullverket
09:25 Vad är på gång på tullområdet på kort & lång sikt
Stefan Björkencrona, Tullverket 
10.00 Paus
10.10 Panelsamtal: Aktuellt om internationell handel
Panelen diskuterar aktuella frågor kopplade till internationell handel.
Paneldeltagare:
Pernilla Johansson, senior ekonom Swedbank
Fredrik Svensson, advokat och partner Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Sara Åhlen Björk, Head of Business and Economics Chief Economist, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping
10.50 Paus
11.10 AI och internationell handel
Alla pratar om AI och hur det kan påverka olika branscher. Hur kan AI användas av företag och olika aktörer med internationell handel? Vilka är möjligheterna och vilka är riskerna? Vår föreläsare visar bland annat exempel med Generativ AI.
Troed Troedsson, framtidsspanare.

11.55 Tack för i år!
12.00 Digitala seminarier

Du får nu på egen hand titta på 9 förinspelade seminarier.
(Länk till dessa får du i samband med eventet)

Innehållet på de förinspelade seminarierna är:

 • CBAM – Klimattullar på import till EU
 • Nya frihandelsavtal på gång, PEM-reglerna och kumulation
 • Digitoll – digital tullhantering
 • Deklaration för tillfällig lagring – vad står näst på tur?
 • Nytt exportsystem 2024
 • Nyheter, erfarenheter och reflektioner – samtal kring AEO
  På de fysiska Tulldagarna sker även ett samtal mellan Tullverket och lokalt AEO-företag. (Dessa ingår inte i Tulldagen online.)
 • Förenklad deklaration import – ett alternativ för dig?
 • Få koll på handelsrisker och efterlevnad
 • Aktuella klimatomställningsbeslut i EU och nationellt

 

Information

Datum: 2023-11-23
Plats: Digitalt semniarium
Starttid: 09:00
Sluttid: 12:00
Pris, medlem: 3250kr
Pris, ej medlem: 3700kr