Praktiska konsekvenser efter Brexit | 2021-01-27

Fortsatta utmaningar trots frihandelsavtal med Storbritannien

Den 24 december slöts ett frihandelsavtal mellan EU och Storbritannien som började gälla den 1 januari 2021. Det avtalet innebär nya förutsättningar för dig som jobbar med handel från och till Storbritannien. 

– EU och Storbritannien har ett frihandelsavtal och inte ett tullunionsavtal, vilket innebär att det är endast varor med ursprung i EU respektive Storbritannien som har tullfrihet. Detta innebär en stor utmaning för många företag som har handel med Storbritannien eftersom dessa varor nu både är tullpliktiga från EU såväl som Storbritannien.

– Från och med nu så är Storbritannien ett tredjeland vilket gör att det kan krävas tillstånd för att man ska kunna exportera eller importera.

– E-handel med Storbritannien innebär nu en utmaning, klarar företagen av att uppfylla de krav som nu finns.

På vår utbildning 27 januari så får du svaren. Du väljer om du vill vara med för- eller eftermiddag eller hela dagen.


Syfte

Utbildning syftar till att ge deltagarna en översikt över vad det innebär att Storbritannien inte längre är en del av EU och de praktiska konsekvenser som måste hanteras som en följd av detta förhållande.


Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar operativt inom inköp, försäljning, ekonomi, logistik, tull, ekonomi och customer service.


Upplägg

Utbildningen är uppdelad i två delar. Ni väljer om ni är med på en av dessa eller båda. Utbildningen är digital. Föreläsare är Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren på förmiddagen och Erik Lagerlöf, Vinge Advokatbyrå.


Förmiddag kl 9:00-12:00

 • Genomgång av Handelsdokument ex. frakthandlingar såsom CMR, AWB, Bill of lading. Aktuella tulldokument och ATA-carnet (för att undvika förtullning vid t.ex. mässbesök) samt olika intyg och licenser.
 • Genomgång av leveransvillkor (Incoterms 2020), vokabulär och förkortningar.
 • EU:s exportbestämmelser
 • Storbritanniens Tulltaxa
 • Hur ser ett Tullförfarande ut? Praktisk hantering av tulldeklarationer, tullförfaranden och förfarandekoder dvs. hur deklarerar du export och import?
 • För exportörer: Hur hanteras returer och när används betalningsfaktura respektive proforma?
 • För importörer: Krävs licens? Utgår antidumpningstull?
 • Tillstånd – styrkande handlingar, tullvärde och klassificering – hur hittar du rätt statistiskt nummer?
 • Restriktioner- vilka begränsningar och krav kommer vara gällande mellan EU och Storbritannien?

Föreläsare

Peter Hellman, Expert internationella affärer, Västsvenska Handelskammaren


Eftermiddag kl 13:00-16:00

 • Genomgång av förändringar i och med det nya förhållandet mellan EU och Storbritannien kopplat till avtal och nya regler.
 • Vad skiljer ett frihandelsavtal från att vara medlem i EU och vad har det för betydelse för företag?
 • Huvuddragen i den nya relationen mellan EU och Storbritannien.
 • Nya regler att ta hänsyn till – ett urval:
 • Regulatoriska krav vid export/import av varor
 • Hur ska kontrakt ingångna med brittiska företag hanteras?
 • Moms
 • Överföring av persondata
 • Personal i Storbritannien
 • Problem och tvister – hur ska detta hanteras?
 • Framtida relationer – vad har företagen att förvänta sig?

Föreläsare

Erik Lagerlöf, Jurist och Brexit Expert, Vinge Advokatbyrå


Pris:

Priset för heldag är 4000 kr exkl moms för medlemmar, 4500 kr för icke medlemmar.
Priset för halvdag är 2500 kr exkl moms för medlemmar, 3000 kr för icke medlemmar.
Ni kan vara med upptill två personer per anmälan.

Information

Datum: 2021-01-27
Plats: Digitalt teamsmöte
Starttid: 09:00
Sluttid: 16:00
Pris, medlem: 4000kr
Pris, ej medlem: 4500kr