Viktigt att ha koll på inför Brexit

Det är med stor osäkerhet vi närmar oss Storbritanniens lämnande av EU men vi vet redan nu att det döljer sig betydande affärsjuridiska risker i Brexit och det kan komma att ske förändringar avseende en stor del av de regler som idag gäller för företag, inklusive tullreglerna. Landet har aviserat att de framöver inte kommer att vara med i vare sig i den inre marknaden eller i en gemensam tullunion.

 

Allt som idag hanteras av EU-regler kommer att beröras. Det handlar till exempel om export och import av varor och tjänster, överföring av data till och från Storbritannien, regulatoriska frågor inom en mängd olika områden, kontrakt som på något sätt berör EU-rättsliga bestämmelser, immateriella rättigheter, konkurrensregler och frihandelsavtal med länder utanför EU.

 

Oavsett sättet man väljer att lämna EU på, sk ”hard Brexit eller ”soft Brexit”, kommer svenska företags affärer påverkas i betydande omfattning. Om ditt bolag har försäljning, inköp, egna säljbolag eller dotterbolag i Storbritannien eller på annat sätt är exponerat mot landet bör du sätta dig in i de affärkritiska konsekvenserna av Brexit och vilka åtgärder du behöver vidta redan nu.

 

 

Affärsjuridiska konsekvenser

Erik Lagerlöf från Advokatfirman Vinge kommer att ge oss en övergripande genomgång över vilken betydelse EU-rätten har för svenska företag som har verksamhet med eller i Storbritannien. Han kommer att uppmärksamma hur saker du idag tar för självklart vid affärer inom EU, kommer att bli helt annorlunda när Storbritannien lämnat.

 

Förändringar i tull-, leverans- och försäkringsvillkor mm

Peter Hellman från Västsvenska Handelskammaren kommer att gå in på de förändringar som kan krävas av Svenska företag kring de mer export och importtekniska delarna.

Du har även möjlighet att ta med dina egna frågor kring ämnet.

 

Program:

10:30-12:30      Övergripande om Brexit och senaste nytt samt de affärsjuridiska riskerna du som företag står inför.

Utbildare: Erik Lagerlöf, Vinge

12:30-13:00      Lunch

13:00-15:00      Genomgång av vilka förändringar kring export och import vi kan förvänta oss i och med Brexit.

Utbildare: Peter Hellman, Västsvenska Handelskammaren

Information

Datum: 2019-02-12
Plats: Borlänge
Starttid: 10:30
Sluttid: 15:00
Pris, medlem: 1900kr
Pris, ej medlem: 2400kr