EXPORTNÄTVERK

Exportnätverk

Mellansvenska Handelskammarens Exportnätverk riktar sig till dig som arbetar med export och import. I nätverket träffar du andra som arbetar med internationell handel och ofta sitter med samma frågor som du, trots att de arbetar i en helt annan bransch eller storlek på bolag. Här får du ny kunskap om aktuella ämnen, du får utbyta erfarenheter med andra och inspireras.

Under året kommer vi även att ”lyfta blicken” för att se vad som händer inom internationell handel på global nivå och hur framtiden ser ut på kort och lång sikt.

Målgrupp

Företag som arbetar med internationell handel. Vem eller vilka som är med från företaget beror på temat för träffen.

Syfte

Erfarenhetsutbyte, få ny kunskap, inspiration och ett bredare kontaktnät. Deltagarna får även konkreta verktyg och information inom respektive tema.

Upplägg

• Vi träffas fyra eftermiddagar under året
• Tre av träffarna är digitala, en träff per år är fysisk
• Deltagaravgiften är inte personlig, ni deltar så många ni vill från ert företag
• Kostnad för medlemsföretag är 7000 kronor exklusive moms per år

Vill du vara med?
Kontakta:

Stina, 070 959 75 68 [email protected]

Johan, 070 385 00 56 [email protected]

 

 

Datum och teman 2020

18 februari, Gäve

Hur påverkar USAs tullar mot Kina företag i Sverige? Vilka hinder och möjligheter skapas för svenska bolag i och med att tullarna införs.

21 april, Falun

Utvecklingen i Asien, om risker och möjligheter med att flytta produktionen dit.

1 september, digitalt

Effekterna av Covid-19 på vår regions export. Vad kommer förändras inom exempelvis varuförsörjning, transporter, affärsrelationer.

4 november, digitalt

Framtiden för internationell handel - t ex vad händer med handelskriget USA-Kina, nästa steg för Brexit och hur ser EUs framtid ut? Vad ser vi framåt på kort och lång sikt?

Experter som gästar oss:

Anna Stellinger, chef för internationella frågor, Svenskt Näringsliv kommer att ge sin framtidsspaning. Anna är fd generaldirektör för Kommerskollegium och har mångårig erfarenhet av EU-frågor från myndigheter och tankesmedjor i Sverige och internationellt.

Erik Lagerlöf, jurist vid advokatbyrån Vinge och en av Sveriges främsta och mest insatta Brexit-experter.

9 februari, fysisk träff

Internationella avtal.

13 april, digitalt

Mer information kommer.

 

Medlemmar i Exportnätverket

ABB  ⋅  AB Edsbyverken  ⋅  AB Hammarprodukter  ⋅  AB PJ Haegerstrands  ⋅  Ahlford Advokatbyrå ⋅  Ahlstrom-Munksjö Group  ⋅  Bergqvist-Insjön AB  ⋅  Business Sweden  ⋅  Cibes Lift AB  ⋅  Dellner Couplers AB  ⋅  Great Earth Scandinavia AB  ⋅  Gävle Hamn AB  ⋅  Log Max AB  ⋅  Mafi AB ⋅   Morakniv ⋅   Psidac AB  ⋅  Sandvik AB  ⋅  Senseair ⋅  Sepson AB ⋅  Setra Trävaror AB  ⋅  Stora Enso Fors  ⋅  Sunfab Hydraulics AB  ⋅  Östberg Group AB

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och -importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund