EXPORTNÄTVERK

Exportnätverk

Varje dag svarar Handelskammaren på frågor från företag som arbetar med internationella affärer. Många gånger är frågorna snarlika oavsett bransch eller storlek på företaget. Vi är övertygade om att det finns mycket att vinna på att hjälpa varandra i dessa frågor.

Målgrupp

De som arbetar med export, import, spedition och logistik, samt för de som arbetar med internationell ekonomi och handel.

Syfte

Erfarenhetsutbyte, information om förändringar, inspiration, ökad kunskap och ett bredare kontaktnät. Deltagarna får även konkreta verktyg och information inom respektive tema.

Upplägg

• Vi träffas fyra eftermiddagar under året.
• Hösten 2020 kör vi båda träffarna via Teams.
• Deltagaravgiften är inte personlig, ni deltar så många ni vill från ert företag
• Kostnad 7000 kr exkl moms per år

Vill du vara med?
Kontakta:

Stina, 070 959 75 68 [email protected]

Johan, 070 385 00 56 [email protected]

 

 

Datum och teman 2020

18 februari, Gäve

Hur påverkar USAs tullar mot Kina företag i Sverige? Vilka hinder och möjligheter skapas för svenska bolag i och med att tullarna införs.

Vi gästas av Petter Stålenheim, Kommerskollegium.

21 april, Falun

Utvecklingen i Asien, om risker och möjligheter med att flytta produktionen dit.

Vi gästas av Vlad Månsson, Business Sweden.

1 september, digitalt

Effekterna av Covid-19 på vår regions export. Vad tror vi om framtiden på kort och lång sikt? Vad kommer förändras inom exempelvis varuförsörjning, transporter, affärsrelationer.

Vi gästas av expert på området.

4 november, digitalt

Konsekvenserna av Brexit, vilka förändringar har det medfört för svenska bolag, hur ser utvecklingen ut framöver?

Vi gästas av expert på området.

9 februari, fysisk träff

Mer information kommer.

13 april, digitalt

Mer information kommer.

 

Medlemmar i Exportnätverket

ABB  ⋅  AB Edsbyverken  ⋅  AB Hammarprodukter  ⋅  AB PJ Haegerstrands  ⋅  Ahlford Advokatbyrå ⋅  Ahlstrom-Munksjö Group  ⋅  Bergqvist-Insjön AB  ⋅  Business Sweden  ⋅  Cibes Lift AB  ⋅  Dellner Couplers AB  ⋅  Great Earth Scandinavia AB  ⋅  Gävle Hamn AB  ⋅  Log Max AB  ⋅  Mafi AB ⋅   Morakniv ⋅   Psidac AB  ⋅  Sandvik AB  ⋅  Senseair ⋅  Sepson AB ⋅  Setra Trävaror AB  ⋅  Stora Enso Fors  ⋅  Sunfab Hydraulics AB  ⋅  Östberg Group AB

bad_sommar

Bli medlem

Mellansvenska Handelskammaren en privat partipolitiskt oberoende organisation inom näringslivet. Tillsammans med våra medlemmar arbetar vi för tillväxt i Gästrikland, Hälsingland och Dalarna. Ju fler vi är, desto starkare blir vår gemensamma röst.

Timber truck just finished loading on small scandinavian dirt road

Export och -importutbildningar

Dessa utbildningar är skapade för att du och ditt företag skall kunna göra bättre internationella affärer. De vänder sig till dig som arbetar med internationell handel, kanske som inköpare, säljare, skeppningspersonal, tulladministratör, eller exportchef.

Business man leading a business workshop. Corporate executive delivering a presentation to his colleagues during meeting or in-house business training. Business and entrepreneurship concept.

Kommande utbildningar

Står du eller ditt företag och stampar och utvecklingskurvan har mattats av? Våra utbildningar, nätverk och evenemang kan vara din språngbräda i utvecklingen som ledare och få din verksamhet att växa. Se våra inplanerade utbildningar och nätverksträffar i kalendern.

KONTAKTA OSS

Gävle
Mellansvenska Handelskammaren
Linnévägen 1, 802 67 Gävle

Falun
Mellansvenska Handelskammaren
Besöksadress: Tensionhuset, Trotzsgatan 20, Falun

Tel: 026-66 20 80
E-post: [email protected] mellansvenskahandelskammaren.se

Fakturaadress
Mellansvenska Handelskammarens Service AB
FackId 3558
Box 3038
831 03 Östersund