I fokus

Fem ministerträffar under hösten 2020

Samtal för att lyfta medlemmarnas frågor

Under det sista kvartalet träffade representanter från Mellansvenska Handelskammaren fem olika ministrar, ett av sätten att lyfta våra medlemmars frågor till beslutfattare.

Ministerträffarna var med infrastrukturminister Tomas Eneroth, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, handelsminister Anna Hallberg, finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund samt minister för högre utbildning Matilda Ernkrans.

Hör näringspolitiska chefen Antti Vainio och VD Andreas Garp berätta mer här nedan.