I fokus

Fiskarheden får mer kompetens med gymnasiala lärlingsanställningar

Albin Bustad och Johan Wedde, Fiskarhedens Trävaru AB.

“Ett jättebra sätt att öka söktrycket!”

Mellansvenska Handelskammaren och Falun Borlänge-regionen AB satsar gemensamt på gymnasiala lärlingsanställningar, ett koncept som tagits fram av skolverket i samarbete med handelskamrarna. Fiskarhedens Trävaru AB är ett av de första företagen som tagit chansen och anställt en lärling enligt den nya utbildningsformen.

– Det här är ett jättebra sätt att öka söktrycket på yrkesprogrammen och det behövs, säger Johan Wedde, personalchef på Fiskarhedens Trävaru AB.

Med gymnasiala lärlingsanställningar kan företag få in kompetens från yrkesprogrammen på gymnasiet samtidigt som eleverna studerar och fullföljer sin utbildning. Utbildningsformen är inspirerad av det tyska lärlingssystemet och är ett konkret verktyg för att skolan ska komma närmare arbetslivet.

Gymnasiala lärlingsanställningar ger företag möjlighet att vara med och satsa på framtida kollegor, bygga relationer tidigt och skapa trygghet samtidigt. Hos arbetsgivaren får lärlingen tillgång till specifik branschkunskap, erfarenhet och kompetens samtidigt som eleven går ut skolan och får en gymnasieexamen. Det unika med denna utbildningsform är att eleven får ersättning, en lärlingslön, för sin insats på företaget.

Fiskarhedens Trävaru AB är ett sågverk i Transtrand, Malung-Sälens kommun, och personalchef Johan Wedde är väldigt nöjd att ha kunnat rekrytera Albin Bustad som utbildar sig på El-programmet vid Malung-Sälens gymnasieskola.

– När han har gått klart skolan och lärlingsanställningen är slut så kommer han att vara färdigutbildade med ökade chanser till en anställning hos oss, den specifika sågverkserfarenheten får de inte annars, säger Johan Wedde.

Mellansvenska Handelskammaren har varit samarbetspartner i konceptet med gymnasiala lärlingsanställningar i ett år. I arbetet har man hjälp av Falun Borlänge-regionen AB och Region Gävleborg som är ute och träffar företag och gymnasieskolor som är intresserade.

– Vi ser att det har två syften. Det är lyckat för arbetsgivarna och vi måste tillsammans hjälpa till att höja statusen på yrkesprogrammen, för behovet är väldigt stort av personer med kompetens från ett yrkesprogrammen på gymnasiet, säger Kristina Snitt, regionchef i Dalarna på Mellansvenska Handelskammaren.